KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Grzegorz Rogusz
Kancelaria Adwokacka - Adwokat Grzegorz Rogusz, Sandomierz

Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa – art. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2009 poz. 146 nr 1188 j.t.).

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami – art. 4 ust 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2009 poz. 146 nr 1188 j.t.).

Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym – art. 4 ust 2 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2009 poz. 146 nr 1188 j.t.).

Mając powyższe na uwadze pragnę zaoferować Państwu m.in. pomoc prawną z zakresu prawa:

 • karnego,
 • cywilnego, w tym w sprawach:
  • osobowych,
  • prawa rzeczowego,
  • zobowiązań,
  • spadkowych,
 • rodzinnego i nieletnich,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • wieczystoksięgowego,
 • gospodarczego,
 • administracyjnego,

Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem - art. 16 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz.U.2009 poz. 146 nr 1188 j.t.).

Wysokość należnego adwokatowi wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie. Jest ona uzależniona od takich czynników jak: rodzaj sprawy, nakład pracy, termin wykonania. Kancelaria Adwokacka wystawia faktury VAT.